Ogłoszenia


Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 4/ZAP/RPO/2019-1:
Dostawa oprogramowania CAD/CAM wraz ze stanowiskiem komputerowym


Pobierz wyniki - zapytanie ofertowe nr 4/ZAP/RPO/2019-1

Pobierz specyfikację - zapytanie ofertowe nr 4/ZAP/RPO/2019-1

Pobierz załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 4/ZAP/RPO/2019-1

Pobierz załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 4/ZAP/RPO/2019-1

Oferty prosimy składać na adres email: sales@barosz.pl w terminie do 12 lipca 2019 r.


Szanowni Państwo
W związku z zakończeniem procedury wyboru dostawców w zakresie usługi badawczej w ramach
Bonu na Innowacje w załączeniu przesyłamy informację o wyniku postępowania nr 2/2017.

Pobierz wyniki - zapytanie ofertowe nr 2/2017

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 3/2017:
Projekt nowej generacji kalibrownicy do końcówek rur w ramach 3 zadań.


Pobierz specyfikację - zapytanie ofertowe nr 3/2017


Imformajemy, że została opublikowana zmiana nr 1 do zapytania nr 3/20017:

Pobierz zmianę do zapytania nr 1 ofertowego nr 3/2017


Szanowni Państwo
W związku z zakończeniem procedury wyboru dostawców w zakresie: Projekt nowej generacji kalibrownicy
do końcówek rur w ramach 3 zadań, w załączeniu przesyłamy informację o wyniku postępowania nr 3/2017.

Pobierz wyniki - zapytanie ofertowe nr 3/2017


Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 3/ZAP/RPO/2019-1:
Przyrząd ustawczo-pomiarowy


Pobierz specyfikację - zapytanie ofertowe nr 3/ZAP/RPO/2019-1 Pobierz załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 3/ZAP/RPO/2019-1

Oferty prosimy składać na adres email: sales@barosz.pl w terminie do 10 kwietnia 2019 r.


Pobierz wyniki - zapytanie ofertowe nr 3/ZAP/RPO/2019-1


Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 1-2/ZAP/RPO/2019-1:
Dostawa tokarki CNC i frezarki CNC z zestawem narzędzi


Pobierz wyniki - zapytanie ofertowe nr 1-2/ZAP/RPO/2019-1

Pobierz specyfikację - zapytanie ofertowe nr 1-2/ZAP/RPO/2019-1

Pobierz załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1-2/ZAP/RPO/2019-1 Pobierz załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1-2/ZAP/RPO/2019-1 Pobierz załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1-2/ZAP/RPO/2019-1 Pobierz załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 1-2/ZAP/RPO/2019-1 Pobierz załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr 1-2/ZAP/RPO/2019-1 Pobierz załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr 1-2/ZAP/RPO/2019-1


Oferty prosimy składać na adres email: sales@barosz.pl w terminie do 2 maja 2019 r.