Ogłoszenia


Szanowni Państwo
W związku z zakończeniem procedury wyboru dostawców w zakresie usługi badawczej w ramach
Bonu na Innowacje w załączeniu przesyłamy informację o wyniku postępowania nr 2/2017.

Pobierz wyniki - zapytanie ofertowe nr 2/2017

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 3/2017:
Projekt nowej generacji kalibrownicy do końcówek rur w ramach 3 zadań.


Pobierz specyfikację - zapytanie ofertowe nr 3/2017


Imformajemy, że została opublikowana zmiana nr 1 do zapytania nr 3/20017:

Pobierz zmianę do zapytania nr 1 ofertowego nr 3/2017


Oferty prosimy składać na adres email: zapytania@barosz.pl w terminie do 17 stycznia 2018 r.


Szanowni Państwo
W związku z zakończeniem procedury wyboru dostawców w zakresie: Projekt nowej generacji kalibrownicy
do końcówek rur w ramach 3 zadań, w załączeniu przesyłamy informację o wyniku postępowania nr 3/2017.

Pobierz wyniki - zapytanie ofertowe nr 3/2017