Certyfikaty


Posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2015.

Obróbka CNC

W zakresie obróbki mechanicznej posiadamy certyfikat zarządzania jakością wg normy IATF 16949:2016 – branża automotive oraz certyfikat systemu zarządzania jakością wg. normy PN-EN ISO 14001 - ochrona środowiska naturalnego.

Konstrukcje stalowe

W zakresie produkcji konstrukcji stalowych posiadamy udokumentowaną, wdrożoną 
i certyfikowaną zakładową kontrolę produkcji zgodnie z europejską normą PN-EN 1090 oraz certyfikat spawalniczy wg normy PN-EN ISO 3834-2. Certyfikaty te upoważniają naszą firmę do produkcji konstrukcji zgodnych z klasą EXC2.
Nasza kadra pracownicza posiada następujące uprawnienia:

1. Certyfikat Europejskiego Inżyniera Spawalnika
2. Badania wizualne VT2
3. Badania magnetyczno - proszkowe MT2
4. Badania ultradźwiękowe UT2
5. Uprawnienia do prac na wysokościach
6. Kwalifikacje spawaczy:
  • 111, 135, 136, 138,
  • rodzaj spoiny FW, BW,
  • pozycje spawania: J-L045, H-L045, PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH,
  • kwalifikowane technologie spawania WPQR S355 FW, BW, S690QL,
  • grupy materiałowe: 1, 1.1, 1.2, 1.4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9.1, 11, S690QL.

W ramach monitorowania systemów prowadzone są: audyty wewnętrzne, działania korygujące i zapobiegawcze, analizy jakościowe oraz przeglądy zarządzania. Jednostka certyfikująca systemy zarządzania jakością TÜV NORD Polska Sp. z o.o. systematycznie prowadzi audyty zewnętrzne dla potwierdzenia poprawności działania systemu. 
Stale dążymy do doskonalenia naszej organizacji i jakości naszych produktów.