Automatyzacja


Branża automotive wymaga od swoich dostawców by ich proces produkcyjny był szybki i bezwaryjny. Oczekuje terminowych dostaw produktów spełniających najwyższe standardy jakości. Jedynym sposobem by sprostać tym wymogom jest automatyzacja procesu produkcyjnego. Automatyzacja eliminuje możliwość błędu ludzkiego oraz potencjalne uszkodzenia detali w trakcie przechodzenia przez kolejne etapy procesu, jednocześnie zapewniając najwyższą szybkość, powtarzalność i wydajność produkcji.


Posiadamy nowoczesną, zautomatyzowaną linię produkcyjną opartą o urządzenia takie jak:

  • obrabiarki CNC,
  • roboty CNC,
  • myjki,
  • stacje pomiaru szczelności i geometrii,
  • inne maszyny diagnostyczne.

Poszczególne urządzeniami linii produkcyjnej są połączone w tzw. sieć produkcyjną wspieraną specjalistycznym oprogramowaniem, co pozwala nam na bieżąco monitorować proces produkcyjny, analizować, reagować i rozwiązywać problemy w możliwie najkrótszym czasie.