Panele akustyczne zielona ściana


Oferujemy dostawę paneli akustycznych typu Zielona Ściana do ekranów przeciwdźwiękowych z możliwością instalacji:

  • przy drogach publicznych (bez ograniczeń),
  • na drogowych obiektach inżynierskich (bez ograniczeń),
  • na kolejowych obiektach inżynieryjnych (bez ograniczeń),
  • przy lotniskach cywilnych z ograniczeniem do wydzielonych miejsc postoju,
  • przy obiektach przemysłowych.


Dokumentem uprawniającym naszą firmę do produkcji paneli akustycznych jest Aprobata Techniczna IBDiM AT/2013-02-2983 oraz certyfikowany przez TUV NORD system Zakładowej Kontroli Produkcji.