Polityka Jakości


O sukcesie naszego Zakładu decydują jego Klienci. Dlatego też ich satysfakcja jest podstawowym czynnikiem naszego działania i rozwoju.

Jesteśmy świadomi, jako Zarząd, Kierownictwo i Pracownicy Spółki, że zadowolenie naszych Klientów zależne jest od realizacji ich konkretnych oczekiwań, tzn.:

  • wysokiej jakości wyrobu,
  • terminowej realizacji zamówień,
  • akceptowanej ceny za produkt finalny.
Powyższe oczekiwania Klientów zamierzamy spełnić poprzez ustalenie wymiernego celu jakości:

zero odstępstw od uzgodnionych i udokumentowanych wymagań Klienta

Cel ten pomagają nam osiągnąć ustanowiony i wdrożony System Zarządzania Jakością.

Przyjmując na siebie odpowiedzialność za wdrożenie powyższej Polityki Jakości, deklarujemy, że zarówno Zarząd, Kierownictwo jak i wszyscy Pracownicy, uznajemy za priorytet ciągłe doskonalenie naszego Systemu Zarządzania Jakością.

Za podstawową wartość uznaje się:
CAŁKOWITĄ SATYSFAKCJĘ KLIENTA.

Każdy pracownik jest odpowiedzialny za:
SPROSTANIE POTRZEBOM I OCZEKIWANIOM KLIENTA

poprzez:

WYROBY:
  • odpowiadające wymogom,
  • w cenach konkurencyjnych,
  • dostarczane w przewidzianych terminach,
  • pozbawione wad.

ODPOWIEDZI:
  • precyzyjne,
  • wiarygodne,
  • udzielane w ustalonych terminach.
Celami firmy są maksymalizacja wartości dla udziałowców oraz inwestycje w rozwój i zadowolenie pracowników.